Unit Perkhidmatan

  • Melaksanakan urusan perkhidmatan yang melibatkan pelantikan, pengesahan, pemberian taraf berpencen, penamatan, persaraan Institut

  • Menguruskan permohonan berkaitan kemudahan, tuntutan dan permohonan cuti mengikut kategori yang diperincikan dalam Perintah Am Bab C

  • Menguruskan urusan penempatan pegawai dan perjawatan

  • Menguruskan pelantikan myStep dan kontrak

  • Mengkaji keperluan perjawatan dan organisasi serta meluluskan hal-hal pembangunan organisasi Institut

  • Melaksana urusan kenaikan pangkat

  • Menyelia urusan tapisan keutuhan SPRM

  • Menguruskan permohonan tapisan keselamatan kakitangan Institut

  • HRMIS - menguruskan pelaksanaan HRMIS kepada kakitangan di Institut