BAHAGIAN

KHIDMAT PENGURUSAN

Peranan & Tanggungjawab BKP

01
Menguruskan kursus/ latihan softskills di dalam dan luar negara
03
Mentadbir dan menyelia pelaksanaan HRMIS Institut
05
Melaksana urusan kenaikan pangkat
07
Menguruskan permohonan tapisan keselamatan kakitangan Institut
09
Melaksanakan urusan perkhidmatan yang melibatkan pelantikan, pengesahan, pemberian taraf berpencen, penamatan, persaraan Institut
11
Menguruskan urusan penempatan pegawai dan perjawatan
13
Mengkaji keperluan perjawatan dan organisasi serta meluluskan hal-hal pembangunan organisasi Institut
02
Menguruskan Mesy JK Tadbir Urus (JITU), JK Latihan (MJKL), Majlis Bersama Jabatan (MBJ), Lembaga Tatatertib dan Panel PPSM
04
Menyelia kes tatatertib Institut
06
Menyelia urusan tapisan keutuhan SPRM
08
HRMIS - menguruskan pelaksanaan HRMIS kepada kakitangan di Institut
10
Menguruskan permohonan berkaitan kemudahan, tuntutan dan permohonan cuti mengikut kategori yang diperincikan dalam Perintah Am Bab C
12
Menguruskan pelantikan myStep dan kontrak

CARTA BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN JMTI