Unit Pentadbiran

  • Mengurus surat menyurat rasmi JMTI

  • Mengurus Sistem Fail JMTI

  • Mengurus hal-hal berkaitan kenderaan rasmi pejabat termasuk Kad Inden Minyak dan Kad Touch n Go

  • Mengurus Penyelenggaraan dan Kerosakan semua kenderaan di Pejabat termasuk lain-lain Bahagian

  • Mengurus jadual pergerakan pemandu kenderaan rasmi pejabat

  • Mengurus permohonan menduduki kuarters

  • Mengurus pembahagian peralatan dan barangan cucian untuk semua bangunan/premis JMTI

  • Mengurus Laporan Bulanan Kad Perakam Waktu

  • Memantau penggunaan dan penyelenggaraan mesin pejabat iaitu Mesin Faks, Mesin Fotostat dan lain-lain

  • Mengurus stor dan inventori Jabatan