BAHAGIAN

KAWALAN KUALITI LATIHAN

Peranan & Tanggungjawab

01

Menguruskan sistem latihan mengikut standard yang telah ditetapkan.

03

Menguruskan pembangunan silibus, bahan latihan dan soalan peperiksaan.

05

Menguruskan latihan kakitangan dan kompetensi pengajar.

02

Menyelaras peperiksaan dan penilaian pelajar.

04

Menguruskan persijilan pelajar dan pengesahan graduan.

06

Menyelaras penyertaan pertandingan kemahiran dan inovasi

Sistem Latihan

Peperiksaan Akhir

Pendaftaran Subjek

Kursus dan Latihan untuk Kakitangan

Latihan Sangkutan Industri

Untuk pertanyaan, sila hubungi:

BAHAGIAN KAWALAN KUALITI & LATIHAN (BKKL)

INSTITUT TEKNIKAL JEPUN MALAYSIA

59, Lorong Bukit Minyak 15,

Kawasan Perindustrian Bukit Minyak,

14100 Bukit Mertajam,

Pulau Pinang

Telefon:-

04-5087800

smbg 2407/2421/8108/2322

Telefon:-

04-5087800

smbg 2407/2421/8108/2322