Emergency Response Team

  • Untuk membolehkan tindakan menyelamatkan nyawa dan harta benda diperingkat awal kejadian kebakaran, bencana alam, rusuhan dan sebarang kes kecemasan sementara menunggu ketibaan pasukan penyelamat.

  • Untuk mengenalpasti dan merancang tindakan yang perlu bagi mengawal/menghapuskan hazad di dalam premis.

  • Untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan – peraturan keselamatan yang telah ditetapkan

  • Untuk memastikan alat – alat pencegahan kebakaran yang sedia ada diberi penyelenggaraan yang sepatutnya secara berkala.

  • Rujukan M/S 62 - 68, Bahagian 3, Manual KKP ILJTM.