PENGENALAN PROGRAM:

Program ini direka untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang kukuh dalam bidang elektronik dan teknik kawalan berasaskan kepada penggunaan teknologi elektronik terutama dalam bidang pengeluaran, pengukuran dan baikpulih.  Di samping itu pelajar juga diharap berketrampilan untuk:
- membuat pengujian, analisa kerosakan dan baikpulih peralatan elektronik.
- membuat pelbagai pendawaian elektrik 1 fasa dan menjalankan pengujian litar.
- merekabentuk, menganalisa litar elektronik dan membina papan litar bercetak (PCB)
- mengunakan PLC, sensor dan sistem hydraulic & pneumatik untuk pengawalan sistem automasi komplek.
- membuat pengaturcaraan dan merekabentuk sistem berasaskan microprocessor dan microcontroller.
- menjalankan ujikaji menggunakan sistem pengukuran berautomatik (automatic measuring system) melalui pengaturacaraan berasaskan objek / grafik.
- menjalankan latihan amali yang melibatkan sistem telekommunikasi.

 

TEMPOH LATIHAN

18 bulan @ 1 tahun 6 bulan

3 semester = (2 semester pengajian, 1 semester latihan industri)

 

SYARAT KEMASUKAN:

Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam EE021-3:2012 Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelenggaraan Peralatan Elektronik

 

PERSIJILAN

1. Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektonik ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM) 
2. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 EE-021-4:2012 Electronic Product Development ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

 

STRUKTUR PROGRAM:

Bagi peringkat diploma, latihan berteraskan kemahiran merangkumi 60% latihan amali dan 40% pengajaran teori.

Semester 1

 • Equipment Management
 • Product Improvement
 • Product Quality Assurance
 • Microcontroller
 • Final Year Project I

Semester 2

 • Human Resources Management
 • Plc Programming
 • Eentrepreneurship
 • Hak Pekerja
 • Final Year Project II

Semester 3

 • Industrial Training (6 months)

 

KEMUDAHAN MAKMAL:

 • PLD Lab
 • Telecom & PBX Training Lab
 • Makmal Analog
 • Makmal Power Electronic
 • Electrical Workshop
 • Makmal Digital
 • Makmal Troubleshooting
 • Makmal PCB Fabrication
 • Bilik PCB
 • Dark Room PCB
 • Drilling Room
 • Makmal Electronic Design Assistance (EDA)
 • Makmal AMS
 • Makmal Simulation
 • Makmal Microcomputer

 

PELUANG KERJAYA:

Graduan-graduan yang telah menamatkan pengajian d dalam program ini dengan jayanya akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya serta bersedia untuk memasuki bidang yang berhubung-kait dengan industri pengeluaran, pengukuran dan baikpulih elektronik. Prospek pekerjaan yang boleh diceburi adalah seperti berikut
• Technologist in Electronic Industry
• R & D Technician
• QC/QA Technician
• Penolong Pegawai Latihan Vokasional

 

BIASISWA / PINJAMAN LATIHAN

Kemudahan pembiayaan latihan boleh dipohon melalui Perbadanan Tabung Pinjaman Kemahiran (PTPK), PPBU Bank Rakyat