PENGENALAN KURSUS:

Kursus ini direka untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti merekabentuk, pemprosesan, mengendali dan mengurus sistem dan peralatan yang digunakan dalam teknologi pembuatan. Ia terdiri daripada tugas-tugas yang merangkumi konteks sejajar dengan pembangunan industri terkini. Pelajar akan mempelajari lukisan asas dan lanjutan dan reka bentuk (CAD/CAM) yang berkaitan Kejuruteraan, menggunakan mesin konvensional dan CNC melibatkan Mesin Kisar, Mesin Larik dan Mesin Canai, EDM Die Sinking dan Wire Cut. Di samping itu, pelajar juga akan mempelajari subjek penyeliaan, pengurusan dan mata pelajaran am seperti Fizik, Aplikasi Komputer, Matematik, Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam. Pelajar akan menggunakan semua pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam membangunkan Projek Tahun Akhir dan menjalani Latihan Industri pada akhir semester. Pelajar juga perlu terlibat dengan aktiviti-aktiviti tambahan dan kurikulum dan sukan. Pelajar akan dilatih untuk dapat merekabentuk dan membangun atau mengubah dan meningkatkan sistem atau peralatan yang digunakan dalam proses dan industri pembuatan serta mematuhi peraturan keselamatan dan prosedur yang ditetapkan.

 

TEMPOH LATIHAN

36 bulan @ 3 tahun

6 semester (5 semester pengajian, 1 semester latihan industri)

 

SYARAT KEMASUKAN:

Syarat Am:

- Warganegara Malaysia;

- Berumur 17 hingga 35 tahun;

- Memenuhi syarat khas kursus (sila rujuk syarat mengikut kursus);

- Tidak buta atau buta warna atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

 

Syarat Kursus :

Memenuhi Syarat Am Kemasukan (Sila rujuk syarat am di atas)

Memiliki SPM dengan:

(a) KEPUJIAN salah satu subjek berikut: Matematik / Matematik Tambahan / Sains / Fizik / Kimia / Biologi; dan

(b) KEPUJIAN dua (2) subjek lain selain subjek

 

 

PERSIJILAN

 1. Diploma Teknologi Pembuatan ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM) 
 2. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 MC-050-4:2012 Coordinator Manufacturing ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

 

STRUKTUR PROGRAM:

Diploma dalam kurikulum Teknologi Kejuruteraan Pembuatan memberi tumpuan kepada teori asas dan khusus, amalan asas dan khusus  serta pengurusan kejuruteraan Pembuatan dengan kursus tambah nilai Bahasa Jepun.

Semester 1

 • WORKSHOP TECHNOLOGY 
 • NUMERICAL CONTROL PROGRAMMING
 • METROLOGY
 • CONVENTIONAL MACHINING I   
 • TASAWWUR ISLAM/PENGAJIAN MORAL
 • FUNDAMENTAL ENGLISH
 • PHYSICS
 • FUNDAMENTAL MATHEMATIC
 • ENGINEERING SAFETY
 • COMPUTER APPLICATION
 • CO-CURRICULUM 1

Semester 2

 • METALLURGY
 • PRINCIPLE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC 
 • MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
 • CONVENTIONAL MACHINING II
 • COMPUTER AIDED DESIGN AND DRAFTING (CADD)
 • CNC TURNING
 • FIQH MUNAKAHAT/ETIKA SOSIAL
 • TECHNICAL ENGLISH
 • CALCULUS
 • CO-CURRICULUM 2

Semester 3

 • MATERIAL TECHNOLOGY
 • CNC MILLING
 • CNC ELECTRICAL DISCHARGE MACHINE (EDM) DIE
  SINKING 
 • CNC ELECTRICAL DISCHARGE MACHINE (EDM) WIRE CUT
 • CNC GRINDING
 • SUPERVISORY MANAGEMENT
 • STATISTICS

Semester 4

 • STRENGTH OF MATERIAL
 • QUALITY CONTROL
 • MANUFACTURING PROCESSES
 • JIG AND FIXTURES
 • COMPUTER-AIDED MANUFACTURING (CAM)
 • HYDRAULICS AND PNEUMATICS
 • PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL
 • eENTREPRENEURSHIP 
 • JAPANESE LANGUAGE I
 • FINAL YEAR PROJECT 1

Semester 5

 • MANUFACTURING MANAGEMENT
 • MANUFACTURING SYSTEM DESIGN
 • FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM 
 • HAK PEKERJA
 • JAPANESE LANGUAGE II
 • FINAL YEAR PROJECT 2

Semester 6

 • INDUSTRIAL TRAINING (6 MONTHS)

 

KEMUDAHAN MAKMAL:

 • Makmal CAD/CAM
 • Makmal Simulation A
 • Makmal Metrology
 • Bengkel Konvensional
 • Makmal Testing & Heat Treatment
 • Bengkel FMS / Bengkel CNC

 

PELUANG KERJAYA:

Graduan-graduan yang telah menamatkan kursus ini dengan jayanya akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya serta bersedia untuk memasuki bidang yang berhubung-kait dengan bidang pemesinan logam. Prospek pekerjaan yang boleh diceburi adalah seperti berikut

 • Manufacturing Technician
 • QC Technician
 • CNC Programmer
 • Machinist Technician
 • CNC Machinist Technician
 • Product Designer
 • CAD/CAM Designer
 • Penolong Pegawai Latihan Vokasional

 

BIASISWA / PINJAMAN LATIHAN

Kemudahan pembiayaan latihan boleh dipohon melalui Perbadanan Tabung Pinjaman Kemahiran (PTPK), Dermasiswa b40 JPA