Image

Objektif  Diploma dalam Teknologi Kejuruteraan Mekatronik adalah untuk menjana graduan yang berkebolehan seperti berikut :-

  • Berpengetahuan dan mahir di dalam bidang Mekatronik.
  • Berketerampilan dalam menyelesaikan masalah dalam mengintegrasikan sistem elektronik, komputer dan mekanikal.
  • Berkemahiran dalam meyelenggara peralatan industri berteknologi tinggi.
  • Berkebolehan dalam merekabentuk sistem automasi dengan menggunakan sistem kawalan yang sesuai.