PENGENALAN KURSUS:

Objektif  Diploma dalam Teknologi Kejuruteraan Mekatronik adalah untuk menjana graduan yang berkebolehan seperti berikut :-

 • Berpengetahuan dan mahir di dalam bidang Mekatronik.
 • Berketerampilan dalam menyelesaikan masalah dalam mengintegrasikan sistem elektronik, komputer dan mekanikal.
 • Berkemahiran dalam meyelenggara peralatan industri berteknologi tinggi.
 • Berkebolehan dalam merekabentuk sistem automasi dengan menggunakan sistem kawalan yang sesuai.

 

TEMPOH LATIHAN:

18 bulan @ 1 tahun 6 bulan

3 semester = (2 semester pengajian, 1 semester latihan industri)

 

SYARAT KEMASUKAN:

Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam MC-091-3:2016 Pemasangan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri

 

PERSIJILAN:

 1. Diploma Teknologi Mekatronik ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM) 
 2. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 MC-091-4 : 2013 Pentadbiran Kejuruteraan Automasi Industri – Industrial Automation Engineering Administration ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

 

STRUKTUR PROGRAM:

Diploma dalam kurikulum Teknologi Kejuruteraan Mekatronik memberi tumpuan kepada teori asas dan khusus, amalan asas dan khusus  serta pengurusan kejuruteraan Mekatronik.

Semester 1

 • Industrial Safety
 • Project Management
 • Microcontroller
 • Drive Technology
 • Automation System Design
 • Equipment Maintenance
 • Final Year Project

Semester 2

 • Automation System Installation
 • Automation System Commissioning
 • Process Control
 • Hak Pekerja
 • E-Entrepreneurship
 • Final Year Project 2

Semester 3

 • Industrial Training (6 months)

 

KEMUDAHAN MAKMAL:

 • Makmal Robotic
 • Makmal Plant Diagnosis System
 • Makmal Mechatronic
 • Makmal Mechatronic Computer
 • Bilik Projek TKM
 • Makmal Process Control
 • Makmal Electric Motor
 • Makmal Factory Automation
 • Makmal Programmable Logic Controller
 • Makmal Hydraulic

 

PELUANG KERJAYA:

Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi, pelajar boleh mencari peluang pekerjaan seperti:-

 • Penolong Jurutera Mekatronik
 • Pemprogram Mekatronik
 • Juruteknik Sistem Mekatronik
 • Juruteknik Penyelenggaraan Mesin
 • Penolong Pegawai Latihan Vokasional

 

BIASISWA / PINJAMAN LATIHAN

Kemudahan pembiayaan latihan boleh dipohon melalui Perbadanan Tabung Pinjaman Kemahiran (PTPK), PPBU Bank Rakyat