PENGENALAN KURSUS:

Objektif Diploma dalam Teknologi Kejuruteraan Komputer adalah untuk menjana graduan menjadi :-
i. Berpengetahuan dan mahir di dalam bidang komputer.
ii. Mahir dalam mengendalikan komputer yang merangkumi teknik-teknik pembangunan sistem komputer dan penyelenggaraan komputer, konfigurasi pelayan serta menubuhkan rangkaian kawasan tempatan dan tanpa  wayar
iii. Mahir dalam memasang, menaik taraf, membaik pulih dan menyelenggara komputer.
iv. Berpengetahuan dalam perancangan strategik, pekerja motivasi dan prestasi peningkatan.
 

TEMPOH LATIHAN:

36 bulan @ 3 tahun

6 semester (5 semester pengajian, 1 semester latihan industri)

 

SYARAT KEMASUKAN:

Syarat Am:

- Warganegara Malaysia;

- Berumur 17 hingga 35 tahun;

- Memenuhi syarat khas kursus (sila rujuk syarat mengikut kursus);

- Tidak buta atau buta warna atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

 

Syarat Kursus :

Memenuhi Syarat Am Kemasukan (Sila rujuk syarat am di atas)

Memiliki SPM dengan:

(a) KEPUJIAN salah satu subjek berikut: Matematik / Matematik Tambahan / Sains / Fizik / Kimia / Biologi; dan

(b) KEPUJIAN dua (2) subjek lain selain subjek

 

PERSIJILAN:

1. Diploma Teknologi Komputer ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM) 
2. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 IT-020-4 : 2013 Computer System Administration ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

 

STRUKTUR PROGRAM:

Diploma dalam kurikulum Teknologi Kejuruteraan Komputer memberi tumpuan kepada teori asas dan khusus, amalan asas dan khusus  serta pengurusan kejuruteraan komputer.

Semester 1

 • DIGITAL ELECTRONICS
 • DESKTOP OPERATING SYSTEM
 • PC ASSEMBLY
 • MULTIMEDIA APPLICATIONS
 • TASAWWUR ISLAM/PENGAJIAN MORAL
 • FUNDAMENTAL ENGLISH
 • PHYSICS
 • FUNDAMENTAL MATHEMATIC
 • ENGINEERING SAFETY
 • CO-CURRICULUM 1

Semester 2

 • DISCRETE MATHEMATICS
 • BASIC ELECTRICAL AND ELECTRONIC
 • SERVER OPERATING SYSTEM
 • BASIC NETWORKING
 • PROGRAMMING TECHNIQUE I
 • FIQH MUNAKAHAT/ETIKA SOSIAL
 • TECHNICAL ENGLISH
 • CO-CURRICULUM 2

Semester 3

 • COMPUTER MAINTENANCE
 • ADVANCE NETWORKING
 • WEB DEVELOPMENT
 • SOFTWARE DEVELOPMENT
 • MICROCONTROLLER TECHNOLOGY
 • STATISTICS

Semester 4

 • DATABASE SYSTEM
 • COMPUTER SECURITY
 • PROGRAMMING TECHNIQUE II
 • NETWORK INSTALLATION MANAGEMENT
 • ICT MAINTENANCE MANAGEMENT
 • eENTREPRENEURSHIP
 • JAPANESE LANGUAGE I
 • FINAL YEAR PROJECT 1

Semester 5

 • TRAINING & SUPERVISORY MANAGEMENT
 • DATA TELECOMMUNICATION ENGINEERING
 • NETWORK INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
 • HAK PEKERJA
 • JAPANESE LANGUAGE II
 • FINAL YEAR PROJECT 2

Semester 6

 • INDUSTRIAL TRAINING (6 MONTHS)

 

KEMUDAHAN MAKMAL:

 • Komputer Storage System Lab (KSSL)
 • Komputer Advanced Network Lab (KANL)
 • Komputer General Purpose Computer Lab (KGEN)
 • Komputer Programming Training System Lab (KPTS)
 • Komputer Networking Traning System Lab (KNTS)
 • Komputer Computer Maintenance Lab (KCML)
 • Komputer Hardware Traning Lab (KHTS)
 • Komputer Database Training System Lab (KDTS)
 • Komputer Multimedia System Lab (KMMS)
 • Komputer Staff Training Room (KSTR)
 • Komputer Unix Lab (KUNX)
 • Komputer Novell Netware Lab (KNVL)
 • Komputer Windows Netware Lab (KWNT)

 

PELUANG KERJAYA:

Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi, pelajar boleh mencari peluang pekerjaan seperti:-

 • Penolong Jurutera Sistem
 • Pemprogram Komputer
 • Penolong Penganalisis Sistem
 • Juruteknik Sistem Komputer
 • Juruteknik Rangkaian Komputer
 • Penolong Pegawai Latihan Vokasional

 

BIASISWA / PINJAMAN LATIHAN

Kemudahan pembiayaan latihan boleh dipohon melalui Perbadanan Tabung Pinjaman Kemahiran (PTPK), Dermasiswa b40 JPA