PENGENALAN KURSUS:

Objektif  program ini adalah untuk menjana tenaga mahir yang :-

 • Berpengetahuan dan mahir di dalam bidang komputer.
 • Mahir dalam mengendalikan struktur pelanggan dan pelayan dalam sistem komputer yang merangkumi aspek konfigurasi pelayan, pengurusan rangkaian dan kawalan keselamatan sistem komputer.
 • Mahir dalam pengurusan penyelenggaraan sistem komputer.
 • Berpengetahuan dalam perancangan perolehan dalam bidang sistem komputer dan rangkaian.

 

TEMPOH LATIHAN:

18 bulan @ 1 tahun 6 bulan

3 semester = (2 semester pengajian, 1 semester latihan industri)

 

KELAYAKAN AKADEMIK:

Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam IT-020-3:2013 Computer System Operation

 

PERSIJILAN:

 1. Diploma Teknologi Kejuruteraan Komputer ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM) 
 2. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 IT-020-4:2013 Computer System Administration ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

 

STRUKTUR PROGRAM:

Diploma dalam kurikulum Teknologi Kejuruteraan Komputer memberi tumpuan kepada teori asas dan khusus, amalan asas dan khusus  serta pengurusan kejuruteraan komputer.

Semester 1

 • Computer System And Network Procurement
 • Ict Maintenance Management
 • Network Installation Management
 • Network Operating System Management
 • Unix Operating System Administration
 • Visual Programming
 • Final Year Project 1

Semester 2

 • Network Infrastructure Management
 • Computer System Security
 • Eentrepreneurship
 • Hak Pekerja
 • Final Year Project II

Semester 3

 • Industrial Training (6 months)

 

KEMUDAHAN MAKMAL:

 • Komputer Storage System Lab (KSSL)
 • Komputer Advanced Network Lab (KANL)
 • Komputer General Purpose Computer Lab (KGEN)
 • Komputer Programming Training System Lab (KPTS)
 • Komputer Networking Traning System Lab (KNTS)
 • Komputer Computer Maintenance Lab (KCML)
 • Komputer Hardware Traning Lab (KHTS)
 • Komputer Database Training System Lab (KDTS)
 • Komputer Multimedia System Lab (KMMS)
 • Komputer Staff Training Room (KSTR)
 • Komputer Unix Lab (KUNX)
 • Komputer Novell Netware Lab (KNVL)
 • Komputer Windows Netware Lab (KWNT)

 

PELUANG KERJAYA:

Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi, pelajar boleh mencari peluang pekerjaan seperti:-

 • Juruteknik Sistem Komputer
 • Juruteknik Rangkaian Komputer
 • Computer Specialist
 • IT Sales Professional

 

BIASISWA / PINJAMAN LATIHAN

Kemudahan pembiayaan latihan boleh dipohon melalui Perbadanan Tabung Pinjaman Kemahiran (PTPK), PPBU Bank Rakyat