PENGENALAN PROGRAM:

Program ini direka untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang kukuh dalam bidang elektronik dan teknik kawalan berasaskan kepada penggunaan teknologi elektronik terutama dalam bidang pengeluaran, pengukuran dan baikpulih.  Di samping itu pelajar juga diharap berketrampilan untuk:
- membuat pengujian, analisa kerosakan dan baikpulih peralatan elektronik.
- membuat pelbagai pendawaian elektrik 1 fasa dan menjalankan pengujian litar.
- merekabentuk, menganalisa litar elektronik dan membina papan litar bercetak (PCB)
- mengunakan PLC, sensor dan sistem hydraulic & pneumatik untuk pengawalan sistem automasi komplek.
- membuat pengaturcaraan dan merekabentuk sistem berasaskan microprocessor dan microcontroller.
- menjalankan ujikaji menggunakan sistem pengukuran berautomatik (automatic measuring system) melalui pengaturacaraan berasaskan objek / grafik.
- menjalankan latihan amali yang melibatkan sistem telekommunikasi.

 

TEMPOH LATIHAN

36 bulan @ 3 tahun

6 semester (5 semester pengajian, 1 semester latihan industri)

 

SYARAT KEMASUKAN:

Syarat Am:

- Warganegara Malaysia;

- Berumur 17 hingga 35 tahun;

- Memenuhi syarat khas kursus (sila rujuk syarat mengikut kursus);

- Tidak buta atau buta warna atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

 

Syarat Kursus :

Memenuhi Syarat Am Kemasukan (Sila rujuk syarat am di atas)

Memiliki SPM dengan:

(a) KEPUJIAN salah satu subjek berikut: Matematik / Matematik Tambahan / Sains / Fizik / Kimia / Biologi; dan

(b) KEPUJIAN dua (2) subjek lain selain subjek

 

 

PERSIJILAN

1. Diploma Teknologi Elektonik ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM) 
2. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 EE-021-4:2012 Electronic Product Development ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

 

STRUKTUR PROGRAM:

Bagi peringkat diploma, latihan berteraskan kemahiran merangkumi 60% latihan amali dan 40% pengajaran teori.

Semester 1

 • CIRCUIT THEORY I
 • PC ASSEMBLY AND NETWORKING
 • ELECTRICAL WORKSHOP
 • ENGINEERING DRAWING
 • ELECTRONICS MEASUREMENT
 • TASAWWUR ISLAM/PENGAJIAN MORAL
 • FUNDAMENTAL ENGLISH
 • PHYSICS
 • FUNDAMENTAL MATHEMATIC
 • ENGINEERING SAFETY
 • COMPUTER APPLICATION
 • CO-CURRICULUM 1

Semester 2

 • CIRCUIT THEORY II 
 • ELECTRICAL TECHNOLOGY
 • TROUBLESHOOTING TECHNIQUE
 • DIGITAL ELECTRONICS I
 • COMPUTER PROGRAMMING
 • FIQH MUNAKAHAT/ETIKA SOSIAL
 • TECHNICAL ENGLISH
 • CALCULUS
 • CO-CURRICULUM 2

Semester 3

 • ANALOG ELECTRONIC
 • DIGITAL ELECTRONICS II
 • MICROPROCESSOR
 • PRODUCT QUALITY ASSURANCE
 • PCB DESIGN
 • STATISTICS

Semester 4

 • EQUIPMENT MANAGEMENT
 • MICROCONTROLLER
 • INDUSTRIAL AUTOMATION
 • MAINTENANCE PRACTICE
 • AUTOMATIC MEASURING SYSTEM
 • eENTREPRENEURSHIP 
 • JAPANESE LANGUAGE I
 • FINAL YEAR PROJECT 1

Semester 5

 • PRODUCT IMPROVEMENT
 • PNEUMATIC & HYDRAULIC PRINCIPLE
 • POWER ELECTRONCS
 • ELECTRONICS COMMUNICATION
 • HAK PEKERJA
 • JAPANESE LANGUAGE II
 • FINAL YEAR PROJECT 2

Semester 6

 • INDUSTRIAL TRAINING (6 MONTHS)

 

KEMUDAHAN MAKMAL:

 • PLD Lab
 • Telecom & PBX Training Lab
 • Makmal Analog
 • Makmal Power Electronic
 • Electrical Workshop
 • Makmal Digital
 • Makmal Troubleshooting
 • Makmal PCB Fabrication
 • Bilik PCB
 • Dark Room PCB
 • Drilling Room
 • Makmal Electronic Design Assistance (EDA)
 • Makmal AMS
 • Makmal Simulation
 • Makmal Microcomputer

 

PELUANG KERJAYA:

Graduan-graduan yang telah menamatkan pengajian d dalam program ini dengan jayanya akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya serta bersedia untuk memasuki bidang yang berhubung-kait dengan industri pengeluaran, pengukuran dan baikpulih elektronik. Prospek pekerjaan yang boleh diceburi adalah seperti berikut
• Technologist in Electronic Industry
• R & D Technician
• QC/QA Technician
• Penolong Pegawai Latihan Vokasional

 

BIASISWA / PINJAMAN LATIHAN

Kemudahan pembiayaan latihan boleh dipohon melalui Perbadanan Tabung Pinjaman Kemahiran (PTPK), Dermasiswa b40 JPA