Visi

Menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing.

Misi

Mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing.

Objektif

  • Menjadi sebuah institut yang cemerlang dan unggul serta penggerak utama terhadap pembangunan teknologi termaju.
  • Merekabentuk dan membangunkan kurikulum serta melaksanakan program-program latihan sepenuh masa dalam bidang-bidang berteknologi tinggi termaju.
  • Menjadi pemangkin bagi mengukuhkan dan meningkatkan penyertaan aktif sektor industri di dalam program latihan yang dijalankan ke arah pembangunan sumber tenaga mahir.
  • Melahirkan teknologis industri yang mahir serta berpengetahuan kejuruteraan dan berkemahiran teknikal dalam bidang teknologi termaju juga mempunyai etika kerja serta disiplin yang tinggi.
  • Membantu industri tempatan khasnya Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dalam memberikan bantuan dan tunjuk ajar serta latihan ¬†yang berterusan kepada pekerja industri dan khidmat nasihat teknikal untuk usahawan dan pengurus.