Image
Sesi Sharing Experiences daripada tenaga pakar JICA berkongsi pengalaman dan ilmu berkaitan Aplikasi IoT di industri dan masyarakat kepada peserta TCTP 2023.
Topik-topik yang diberikan adalah:
1. “Introduction to IR4.0, Smart Factory” by Mr. Aki Saito
2. “Autonomous Driving and Disaster Prevention as the Applications of IoT” by Mr. Maekawa Takao
3. “Production Management Using RFID” by Mr. Kyuma Hideki
4. “Supermarket Improves Operational Efficiency via an Automatic Ordering System Based on Demand Forecasting” - Mr. Nagae Yutaka
Turut bersama dalam sesi ini ialah pakar dari JICA iaitu Mr Ando Yuji.
2. Sesi Plan of Action yang mana peserta membincangkan rancangan tindakan terhadap isu dan masalah yang dihadapi oleh negara masing-masing iaitu Bhutan, Timor Leste, Vietnam, Filipina, Cambodia, Sri Lanka dan Laos. Peserta juga mencadangkan cara menanganinya daripada ilmu yang diperoleh dari kursus. Selain dari itu, peserta juga membincangkan ringkasan pelajaran yang dipelajari sepanjang kursus di Malaysia dan bagaimana ia boleh digunakan dalam tugas mereka di negara masing-masing kelak.Klik untuk lebih lanjut