Image

BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PEMFAILAN PATEN telah diadakan pada 16 – 17 Januari 2024 di Makmal Komputer BPSM yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Kreativiti dan Inovasi JMTI.

Seramai 14 orang pengajar telah menyertai bengkel ini bersama 2 fasilitator bertauliah iaitu Encik Mohd Radhi Ahmad (Pengarah, MyIPO Cawangan Zon Utara) dan Ts Adnan Bin Ismail (Pengarah, Institut Latihan Perindustrian Arumugam Pillai).

Antara objektif bengkel ini adalah untuk berkongsi pengetahuan asas berkaitan harta intelek dan melaksanakan latihan secara amali bagi penyediaan dokumen pemfailan paten.

Semoga ilmu yang diperoleh melalui kursus ini dapat digunakan untuk pembangunan projek-projek inovasi di JMTI

Klik untuk lebih lanjut 

#TVETDIGITAL #jommasukjmti

#TVET #TVETMalaysia #JMTI #ILJTM #JTM #AspirasiKecemerlanganTVET

#KSM