e-DOCUMENT EKSA

e-Document EKSA adalah storan yang menyimpan semua dokumen aktiviti EKSA untuk jawatankuasa dan zon secara ‘softcopy’. Tujuan storan ini adalah mengurangkan penggunaan kertas, menjimatkan ruang serta memudahkan capaian. Storan ini khusus untuk kakitangan JMTI sahaja memandangkan akses kepada storan ini terhad secara dalaman.

 

KAEDAH CAPAIAN e-Document

 

1. Buka pelayaran web dan masukkan alamat http://10.153.8.50:5000/ atau klik  e-Document EKSA

untuk akses ke talian e-dokumen EKSA JMTI. Masukkan nama pengguna dan kata laluan yang padan

2. Buka folder File Station

3. Pilih pada menu buka folder EKSA JMTi untuk menyimpan dan muatnaik dokumen

4. Pilih salah satu folder Jawatankuasa dari senarai yang disediakan untuk muatnaik

5. Kemudian pilih subfolder dari senarai disediakan untuk muatnaik dokumen yang dikehendaki seperti contoh disediakan

6. Seterusnya pilih menu yang sesuai untuk muatnaik dokumen, ‘Upload-Skip’ jika dokumen baru dan ‘Upload-Overwrite’ jika ingin mengganti dokumen sedia ada

7. Pilih dokumen yang akan dimuatnaik dan klik butang ‘Open’

8. Apabila dokumen telah dimuatnaik, paparan dalam subfolder akan ditunjukkan seperti rajah di bawah