Category Archive PENGIKTIRAFAN

Byadmin

PRA AUDIT EKSA

Pada 22 Febuari 2019,telah diadakan pra audit EKSA oleh dua orang champion EKSA iaitu YM Raja Muhammed Bin Raja Daud dari ILP arumugam Pillai & En. Zahari Bin Zain dari ILP Kepala Batas.

Byadmin

KEMPEN ‘PENYERAGAMAN DESKTOP WALLPAPER’

JK Pengiktirafan telah membangunkan desktop wallpaper untuk semua kakitangan. Objektif utama adalah untuk memastikan keseragaman serta melahirkan kecintaan terhadap amalan EKSA di kalangan kakitangan.Byadmin

MEMBANGUNKAN MANUAL EKSA JMTI

JK Pengiktirafan telah membangunkan manual EKSA JMTI untuk kegunaan semua kakitangan sebagai garis panduan dalam melaksanakan aktiviti EKSA. Manual tersebut boleh dimuat turun oleh semua kakitangan di laman EKSA JMTI.

Byadmin

PENYERAGAMAN LABEL MEJA PEGAWAI

JK Pengiktirafan telah menghasilkan label untuk meja kakitangan dan digunakan secara seragam di JMTI.

Byadmin

PELANCARAN EKSA JMTI

Pada 1 Oktober 2018 telah diadakan majlis pelancaran EKSA peringkat JMTI bertempat di Dewan Kuliah Utama. Pelancaran tersebut telah disempurnakan oleh Pengarah JMTI dan dihadiri oleh semua kakitangan JMTI. Logo dan slogan EKSA juga telah diumumkan penggunaannya secara rasmi semasa majlis tersebut.