VJ11 - DIPLOMA TEKNOLOGI MEKATRONIK

PENGENALAN KURSUS:

Objektif  Diploma dalam Teknologi Kejuruteraan Mekatronik adalah untuk menjana graduan yang berkebolehan seperti berikut :-

 • Berpengetahuan dan mahir di dalam bidang Mekatronik.
 • Berketerampilan dalam menyelesaikan masalah dalam mengintegrasikan sistem elektronik, komputer dan mekanikal.
 • Berkemahiran dalam meyelenggara peralatan industri berteknologi tinggi.
 • Berkebolehan dalam merekabentuk sistem automasi dengan menggunakan sistem kawalan yang sesuai.

 

TEMPOH LATIHAN:

36 bulan @ 3 tahun

6 semester (5 semester pengajian, 1 semester latihan industri)

 

SYARAT KEMASUKAN:

Syarat Am:

- Warganegara Malaysia;

- Berumur 17 hingga 35 tahun;

- Memenuhi syarat khas kursus (sila rujuk syarat mengikut kursus);

- Tidak buta atau buta warna atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

 

Syarat Kursus :

Memenuhi Syarat Am Kemasukan (Sila rujuk syarat am di atas)

Memiliki SPM sekurang-kurangnya 3 KEPUJIAN dengan:

 

(a) KEPUJIAN Matematik / Matematik Tambahan;

(b) KEPUJIAN Bahasa Melayu; dan

(c) KEPUJIAN Sains / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Fizik / Kimia / Subjek Teknikal

 

PERSIJILAN:

 1. Diploma Teknologi Mekatronik ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM) 
 2. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 MC-091-4 : 2013 Pentadbiran Kejuruteraan Automasi Industri – Industrial Automation Engineering Administration ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

 

STRUKTUR PROGRAM:

Diploma dalam kurikulum Teknologi Kejuruteraan Mekatronik memberi tumpuan kepada teori asas dan khusus, amalan asas dan khusus  serta pengurusan kejuruteraan Mekatronik dengan kursus tambah nilai Bahasa Jepun.

Semester 1

 • ENGINEERING DRAWING
 • ELECTRICAL PRINCIPLE
 • WORKSHOP PRACTICE I
 • PRECISION MEASUREMENT
 • TASAWWUR ISLAM/PENGAJIAN MORAL
 • FUNDAMENTAL ENGLISH
 • PHYSICS
 • FUNDAMENTAL MATHEMATIC
 • ENGINEERING SAFETY
 • COMPUTER APPLICATION
 • CO-CURRICULUM 1

Semester 2

 • WORKSHOP PRACTICE II
 • ANALOG & DIGITAL ELECTRONICS
 • ELECTRIC MOTOR ENGINEERING
 • MECHATRONICS ENGINEERING
 • INDUSTRIAL AUTOMATION & ROBOT APPLICATION
 • FIQH MUNAKAHAT/ETIKA SOSIAL
 • TECHNICAL ENGLISH
 • CALCULUS
 • CO-CURRICULUM 2

Semester 3

 • COMPUTER AIDED DESIGN AND DRAFTING (CADD)
 • MACHINE MAINTENANCE
 • HYDRAULICS ENGINEERING SYSTEM
 • PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL
 • AUTOMATION EQUIPMENT SERVICING 
 • SUPERVISORY MANAGEMENT
 • STATISTICS

Semester 4

 • PNEUMATICS ENGINEERING SYSTEM
 • ROBOTIC ENGINEERING
 • INDUSTRIAL AUTOMATION INTEGRATION
 • INDUSTRIAL AUTOMATION COMMISSIONING
 • MAINTENANCE COORDINATION
 • eENTREPRENEURSHIP 
 • JAPANESE LANGUAGE I
 • FINAL YEAR PROJECT 1

Semester 5

 • PRODUCTION PLANNING & CONTROL
 • MICROCONTROLLER
 • PRODUCTION SYSTEM ENGINEERING
 • CONTROL ENGINEERING
 • HAK PEKERJA
 • JAPANESE LANGUAGE II
 • FINAL YEAR PROJECT 2

Semester 6

 • INDUSTRIAL TRAINING (6 MONTHS)

 

KEMUDAHAN MAKMAL:

 • Makmal Robotic
 • Makmal Plant Diagnosis System
 • Makmal Mechatronic
 • Makmal Mechatronic Computer
 • Bilik Projek TKM
 • Makmal Process Control
 • Makmal Electric Motor
 • Makmal Factory Automation
 • Makmal Programmable Logic Controller
 • Makmal Hydraulic

 

PELUANG KERJAYA:

Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi, pelajar boleh mencari peluang pekerjaan seperti:-

 • Penolong Jurutera Mekatronik
 • Pemprogram Mekatronik
 • Juruteknik Sistem Mekatronik
 • Juruteknik Penyelenggaraan Mesin
 • Penolong Pegawai Latihan Vokasional

 

BIASISWA / PINJAMAN LATIHAN

Kemudahan pembiayaan latihan boleh dipohon melalui Perbadanan Tabung Pinjaman Kemahiran (PTPK), Dermasiswa b40 JPA

 

© Hakcipta Terpelihara 2023 Institut Teknikal Jepun Malaysia (JMTI)
 • Dikemaskini: Rabu 07 Jun 2023.
13647517 Jumlah Pelawat