Piagam Pelanggan

Kami diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu, kami berjanji :

  1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap
  2. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja
  3. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya
  4. Mengedarkan keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan
  5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JMTI (Oktober  2022)

BILPIAGAM PELANGGAN

BILANGAN

DITERIMA

BILANGAN

DIPROSES

PENCAPAIAN

1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap 171 57 100 %
2. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja 0 0 100%
3. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya 37 7 100%
4. Mengedarkan keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan Bagi sesi 1/2022, Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Peperiksaan & Persijilan telah diadakan pada 11 Ogos 2022 dan hebahan telah dibuat pada 15 Ogos 2022.Sebanyak 716 keputusan pelajar telah disahkan. 716keputusan peperiksaan 100 %
5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit 20 10 100 %

 

© Hakcipta Terpelihara 2022 Institut Teknikal Jepun Malaysia (JMTI)
  • Dikemaskini: Rabu 09 November 2022.
5930 Jumlah Pelawat