Piagam Pelanggan

Kami diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu, kami berjanji :

  1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap
  2. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja
  3. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya
  4. Mengedarkan keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan
  5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JMTI (JANUARI 2023)

BILPIAGAM PELANGGAN

BILANGAN

DITERIMA

BILANGAN

DIPROSES

PENCAPAIAN

1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap 5 5 100 %
2. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja 0 0 100%
3. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya 2 2 100%
4. Mengedarkan keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan Bagi sesi 2/2022, Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Peperiksaan & Persijilan telah diadakan pada 30 Januari 2023 dan hebahan telah dibuat pada 6 Febuari 2023.Sebanyak 790 keputusan pelajar telah disahkan. 790 keputusan peperiksaan 100 %
5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit 10 10 100 %

 

© Hakcipta Terpelihara 2023 Institut Teknikal Jepun Malaysia (JMTI)
  • Dikemaskini: Jumaat 17 Mac 2023.
13577509 Jumlah Pelawat