UNIT KEWANGAN

Fungsi Unit Kewangan
  • Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan Institut
  • Menguruskan pembayaran gaji, perkhidmatan & bekalan
  • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun serta Akaun Amanah Institut
© Hakcipta Terpelihara 2022 Institut Teknikal Jepun Malaysia (JMTI)
  • Dikemaskini: Selasa 06 Disember 2022.
2926 Jumlah Pelawat