UNIT KEWANGAN

Fungsi Unit Kewangan
  • Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan Institut
  • Menguruskan pembayaran gaji, perkhidmatan & bekalan
  • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun serta Akaun Amanah Institut
© Hakcipta Terpelihara 2023 Institut Teknikal Jepun Malaysia (JMTI)
  • Dikemaskini: Jumaat 17 Mac 2023.
13577563 Jumlah Pelawat