PROSEDUR TUNTUTAN SIJIL & SURAT TAMAT LATIHAN

PERMOHONAN SURAT TAMAT LATIHAN

 1. Untuk pelajar yang telah selesai latihan industri pada sesi 1-2022 dan memerlukan Surat Pengesahan Tamat Latihan, borang permohonan perlu diisi di pautan disediakan.

 2. Surat akan diemel kepada pemohon dalam tempoh 5(lima) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

 3. Pelajar perlu menjelaskan semua bayaran yuran terlebih dahulu sebelum membuat permohonan. Surat tamat latihan tidak akan dikeluarkan sekiranya pelajar mempunyai hutang dengan institut.  

PERMOHONAN TEMUJANJI/POS SIJIL & TRANSKRIP

 1. Sukacita dimaklumkan para graduan JMTI boleh mengambil Skrol & Trankrip bermula pada 15 JULAI 2022.

 2. Para graduan adalah diwajibkan membuat temujanji terlebih dahulu untuk pihak institut menyediakan dokumen berkaitan.

 3. Graduan diwajibkan untuk mengisi maklumat dan mematuhi tarikh dan masa yang dipilih. Jumlah maksimum kapasiti graduan adalah seramai 30 orang sahaja dalam sehari untuk mengambil skrol/transkrip.

 4. Perkhidmatan Pos sijil/transkrip adalah TIDAK DITAWARKAN oleh pihak Institut bagi mengelakkan kehilangan Sijil/Transkrip. Walaubagaimanapun, graduan boleh memohon untuk perkhidmatan pos dengan pembiayaan kos sendiri dan tanggungjawab sendiri.

 5. Pihak institut tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan dan kehilangan sijil/transkrip semasa proses penghantarannya.

PERMOHONAN SEMULA SIJIL JABATAN TENAGA MANUSIA

 1. Untuk kehilangan sijil JTM, graduan boleh membuat permohonan dengan mengisi Borang B-Borang Permohonan Surat Pengesahan/Sijil Gantian.

  i. Sijil hilang - hanya akan digantikan dengan Sijil Pengesahan

  ii. Sijil salah cetak - akan di ganti dengan sijil cetakan semasa.

 2. Perlu Dilampirkan bersama-sama adalah:-
         i. Borang B
        ii. Laporan Polis
       iii. Salinan Kad Pengenalan

     3. Permohonan boleh dihantar melalui email seperti berikut persijilanjtm@gmail.com.

PERMOHONAN SEMULA SIJIL JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

 1. Untuk kehilangan sijil JPK, graduan perlu membuat permohonan dengan melayari laman sesawang JPK 

© Hakcipta Terpelihara 2023 Institut Teknikal Jepun Malaysia (JMTI)
 • Dikemaskini: Jumaat 17 Mac 2023.
13577531 Jumlah Pelawat