Visi

Menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing.

Misi

Mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing.

Objektif

Menjadi sebuah institut yang cemerlang dan unggul serta penggerak utama terhadap pembangunan teknologi termaju.

Merekabentuk dan membangunkan kurikulum serta melaksanakan program-program latihan sepenuh masa dalam bidang-bidang berteknologi tinggi termaju.

Menjadi pemangkin bagi mengukuhkan dan meningkatkan penyertaan aktif sektor industri di dalam program latihan yang dijalankan ke arah pembangunan sumber tenaga mahir.

Melahirkan teknologis industri yang mahir serta berpengetahuan kejuruteraan dan berkemahiran teknikal dalam bidang teknologi termaju juga mempunyai etika kerja serta disiplin yang tinggi.

Membantu industri tempatan khasnya Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dalam memberikan bantuan dan tunjuk ajar serta latihan  yang berterusan kepada pekerja industri dan khidmat nasihat teknikal untuk usahawan dan pengurus.
© Hakcipta Terpelihara 2022 Institut Teknikal Jepun Malaysia (JMTI)
  • Dikemaskini: Khamis 20 Januari 2022.
21347 Jumlah Pelawat