You are here:: Program Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
 
 

Teknologi Kejuruteraan Pembuatan

PENGENALAN

Teknologi  Kejuruteraan Pembuatan adalah merupakan kursus Diploma Teknologi yang dijalankan selama 3 tahun dengan bertujuan menyediakan latihan kemahiran dan pendidikan tinggi didalam teknologi pembuatan. Selaras dengan perkembangan pesat sektor industry pembuatan Negara,keperluan kepada teknik pengurusan dan pengeluaran yang inovatif semakin meluas.

Proses Pembuatan merupakan proses pembuatan yang penting dalam usaha meningkatkan kualiti,ketahanan dan produktiviti sesuatu barangan agar mampu berdaya saing di peringkat tempatan dan antarabangsa.Penekanan diberi kepada penyelidikan keatas di peringkat temp[atan dan antarabangsa.Penekanan diberi kepada penyelidikan keatas penggunaan bahan-bahan kejuruteraan baru seperti seramik,komposit,logam dan plastic.Keutamaan turut diberikan terhadap ujian klinikal termasuk kesan penggunaan,kekuatan bahan dan rekabentuk.Penggunaan mesin dan sistem yang terkini seperti yang terdapat di industr iturut didedahkan kepada pelatih agar mampu untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dan teknologi di alam pekerjaan kelak.

OBJEKTIF

Objektif Jabatan Teknolgi Kejuruteraan Pembuatan adalah  untuk melahirkan pelatih-pelatih:-

•    Memberikan pelatih kemahiran dan pengetahuan asa dalam bidang mekanik dan pemesinan.
•    Mendedahkan pelatih teknik merancang .merekacipta dan mengendalikan operasi pengeluaran.
•    Memberikan pelatih kemahiran dalam menggunakan teknologi dan peralatan baru serta perisian terkini contohnya CAD/CAM/CAE .