You are here:: Home
 
 

Permohonan Kemasukan ke Institusi Pendidikan Teknikal & Latihan Vokasional dan Institut Latihan Kemahiran Awam Sesi Pengambilan JULAI 201148_button_red Permohonan dibuka mulai 10 Januari 2011(Isnin) jam 12.00 tengah hari.
48_button_red Permohonan adalah melalui Aplikasi Dalam Talian sahaja. Untuk mendapatkan maklumat tepat, lengkap dan terkini, pemohon wajib melayari Laman Web Rasmi Kemasukan Pelajar di http://upu.mohe.gov.my

Permohonan adalah terbuka kepada :
i) warganegara Malaysia;
ii) Boleh membaca, menilis dan mengira; dan
iii)Memenuhi syarat khas kursus kemasukan seperti yang ditetapkan oleh institusi berdasarkan kursus dan peringkat pengajian yang dipohon.

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web
http://upu.mohe.gov.my

Tarikh Tutup Permohonan : 4 April 2011(Isnin)